• Actoplus-Met is een medicijn dat wordt gebruikt voor de behandeling van type 2 diabetes. Het bevat twee werkzame stoffen, namelijk pioglitazon en metformine. Pioglitazon verlaagt de bloedsuikerspiegel door de gevoeligheid van het lichaam voor insuline te verhogen en metformine vermindert de glucoseproductie in de lever en verbetert de opname van glucose in de spieren. Actoplus-Met wordt meestal voorgeschreven in combinatie met dieet en lichaamsbeweging.
  € 1.81
 • Actos is een medicijn dat wordt gebruikt bij de behandeling van type 2 diabetes. Het werkzame bestanddeel is pioglitazon, dat de gevoeligheid van het lichaam voor insuline verhoogt en de glucoseopname in de cellen verbetert. Het wordt meestal in combinatie met een dieet en lichaamsbeweging voorgeschreven. Actos kan bijwerkingen hebben, zoals gewichtstoename, vochtretentie en verhoogd risico op botbreuken. Het is alleen op recept verkrijgbaar en moet onder medisch toezicht worden gebruikt.
  € 0.90
 • Amaryl is een medicijn dat wordt gebruikt om de bloedsuikerspiegel te verlagen bij mensen met type 2 diabetes. Het werkzame bestanddeel is glimepiride, een sulfonylureumderivaat dat de insulineproductie in de alvleesklier stimuleert. Het kan worden gebruikt als monotherapie of in combinatie met andere diabetesmedicatie.
  € 0.80
 • Cozaar is een medicijn dat wordt gebruikt voor de behandeling van hoge bloeddruk en het voorkomen van nierschade bij patiënten met diabetes type 2. Het werkzame bestanddeel is losartan, dat de bloedvaten ontspant en de bloeddruk verlaagt. Cozaar behoort tot de groep van angiotensine II-receptorblokkers (ARB's).
  € 1.23
 • Ddavp is een medicijn dat wordt gebruikt om de symptomen van diabetes insipidus te behandelen. Het vermindert de hoeveelheid urine die wordt geproduceerd en verhoogt de concentratie van urine, waardoor het lichaam beter in staat is om water vast te houden.
  € 4.60
 • Farxiga is een medicijn dat wordt gebruikt om de bloedsuikerspiegel te verlagen bij volwassenen met diabetes type 2. Het actieve ingrediënt in Farxiga is dapagliflozine, dat werkt door de nieren te helpen glucose uit het lichaam te verwijderen via de urine. Het kan ook helpen bij het verminderen van het risico op hart- en vaatziekten bij patiënten met diabetes type 2.
  € 6.08
 • Farxiga Dapagliflozine is een oraal diabetesgeneesmiddel dat het bloedsuikersgehalte onder controle houdt. Dapagliflozine werkt door de nieren te helpen glucose uit uw bloed te verwijderen. Dapagliflozine wordt gebruikt in combinatie met voeding en lichaamsbeweging om het bloedsuikersgehalte te verbeteren bij volwassenen met type 2 diabetes mellitus. Dapagliflozine is niet bedoeld voor de behandeling van type 1-diabetes.
  € 8.88
 • Galvumet is een medicijn dat wordt gebruikt bij de behandeling van type 2 diabetes. Het bevat twee werkzame stoffen, metformine en vildagliptine, die samen helpen om de bloedsuikerspiegel te verlagen en de insulineproductie te verbeteren.
  € 4.28
 • Galvus is een medicijn dat wordt gebruikt bij de behandeling van type 2 diabetes. Het werkzame bestanddeel is vildagliptine, dat de bloedsuikerspiegel verlaagt door de insulineproductie te verhogen en de productie van glucose in de lever te verminderen. Galvus wordt meestal gebruikt in combinatie met andere diabetesmedicatie en kan zowel alleen als in combinatie met insuline worden ingenomen.
  € 4.23
 • Glucophage is een medicijn dat wordt gebruikt om de bloedsuikerspiegel te verlagen bij mensen met type 2 diabetes. Het werkzame bestanddeel is metformine en het wordt meestal ingenomen in de vorm van tabletten.
  € 0.74
 • Glucophage-Xr is een medicijn dat wordt gebruikt bij de behandeling van diabetes type 2. Het bevat de werkzame stof metformine, die de bloedsuikerspiegel verlaagt door de lever te dwingen minder glucose aan te maken en de opname van glucose door de darmen te verminderen. Het wordt meestal één keer per dag ingenomen en kan bijwerkingen veroorzaken zoals misselijkheid, diarree en buikpijn.
  € 1.23
 • Glucotrol is een medicijn dat wordt gebruikt om hoge bloedsuikerspiegels bij mensen met type 2 diabetes te behandelen. Het bevat het actieve ingrediënt glipizide, dat de alvleesklier stimuleert om meer insuline te produceren en de opname van glucose door de cellen te verbeteren.
  € 0.90
 • Glucotrol-Xl is een medicijn dat wordt gebruikt om de bloedsuikerspiegel te verlagen bij patiënten met type 2 diabetes. Het werkzame bestanddeel is glipizide, dat de alvleesklier stimuleert om meer insuline te produceren en de opname van glucose door de cellen te verbeteren. Het wordt meestal eenmaal daags ingenomen en kan bijwerkingen veroorzaken zoals hypoglykemie, misselijkheid en hoofdpijn.
  € 1.34
 • Glucovance is een medicijn dat wordt gebruikt om de bloedsuikerspiegel te verlagen bij mensen met type 2 diabetes. Het bevat twee werkzame stoffen, metformine en glibenclamide, die samen werken om de bloedsuikerspiegel te verlagen en de insulinegevoeligheid te verbeteren.
  € 0.90
 • Glyxambi is een medicijn dat wordt gebruikt om de bloedsuikerspiegel te verlagen bij volwassenen met type 2 diabetes. Het bevat twee werkzame stoffen, empagliflozine en linagliptine, die samenwerken om de bloedsuikerspiegel te verlagen door de nieren te helpen overtollige glucose uit het lichaam te verwijderen en de afgifte van insuline te stimuleren. Het wordt meestal gebruikt in combinatie met dieet- en bewegingsadviezen.
  € 9.77
 • Invokana is een medicijn dat wordt gebruikt om de bloedsuikerspiegel bij volwassenen met diabetes type 2 te verlagen. Het werkzame bestanddeel is canagliflozine, dat de nieren helpt om glucose uit het bloed te verwijderen en via de urine uit te scheiden. Het kan ook helpen bij het verlagen van het risico op hart- en vaatziekten bij patiënten met diabetes type 2.
  € 8.87
 • Janumet is een medicijn dat wordt gebruikt voor de behandeling van type 2 diabetes. Het bevat twee actieve ingrediënten, sitagliptine en metformine, die helpen om de bloedsuikerspiegel te verlagen door de productie van glucose in de lever te verminderen en de insulinegevoeligheid te verbeteren. Het wordt meestal voorgeschreven in combinatie met dieet en lichaamsbeweging.
  € 2.52
 • Januvia is een medicijn dat wordt gebruikt om de bloedsuikerspiegel te verlagen bij volwassenen met type 2 diabetes. Het werkzame bestanddeel is sitagliptine, dat de werking van een enzym genaamd DPP-4 remt, waardoor de insulineproductie wordt gestimuleerd en de bloedsuikerspiegel wordt verlaagd.
  € 3.14
 • Jardiance is een medicijn dat wordt gebruikt voor de behandeling van diabetes type 2. Het werkzame bestanddeel is empagliflozine, dat de nieren helpt om glucose uit het bloed te verwijderen en de bloedsuikerspiegel te verlagen. Het wordt meestal gebruikt in combinatie met dieet en lichaamsbeweging om de controle over de bloedsuikerspiegel te verbeteren.
  € 9.77
 • Jentadueto is een medicijn dat wordt gebruikt bij de behandeling van type 2 diabetes. Het bevat twee werkzame stoffen, linagliptine en metformine, die samen helpen om de bloedsuikerspiegel te verlagen. Linagliptine verhoogt de afgifte van insuline en vermindert de hoeveelheid suiker die door de lever wordt geproduceerd, terwijl metformine de opname van suiker in de darmen vermindert en de insulinegevoeligheid verbetert. Jentadueto wordt meestal voorgeschreven in combinatie met dieet en lichaamsbeweging.
  € 5.37
 • Jentadueto-Xr is een medicijn dat wordt gebruikt om de bloedsuikerspiegel te verlagen bij volwassenen met type 2 diabetes mellitus. Het bevat twee werkzame stoffen, linagliptine en metformine, die samenwerken om de bloedsuikerspiegel te verlagen en de insulinegevoeligheid te verbeteren. Het wordt geleverd in de vorm van tabletten en moet worden ingenomen zoals voorgeschreven door een arts.
  € 6.23
 • Kombiglyze-Xr is een medicijn dat wordt gebruikt om de bloedsuikerspiegel te verlagen bij volwassenen met type 2 diabetes. Het bevat twee werkzame stoffen, saxagliptine en metformine, die samenwerken om de insulineproductie te stimuleren en de opname van glucose te verbeteren. Het wordt meestal eenmaal daags ingenomen en kan worden voorgeschreven als monotherapie of in combinatie met andere diabetesmedicatie.
  € 5.94
 • Kombiglyze XR® bevat een combinatie van metformine en saxagliptine. Metformine en saxagliptine zijn orale diabetesgeneesmiddelen die helpen het bloedsuikersgehalte onder controle te houden. Metformine werkt door de productie van glucose (suiker) in de lever te verminderen en de opname van glucose door de darmen te verminderen. Saxagliptine werkt door het reguleren van de insulineniveaus die uw lichaam produceert na het eten. Kombiglyze XR wordt gebruikt in combinatie met voeding en lichaamsbeweging om het bloedsuikersgehalte te verbeteren bij volwassenen met type 2 diabetes mellitus.
  € 7.99
 • Melatonine is een hormoon dat van nature in het lichaam wordt geproduceerd en helpt bij het reguleren van de slaap-waakcyclus. Het is ook beschikbaar als medicijn en wordt gebruikt om slaapproblemen te behandelen, zoals slapeloosheid en jetlag. Melatonine wordt meestal ingenomen als een pil ongeveer 30 minuten voor het slapengaan. Het is belangrijk om de dosering en timing van melatonine correct te volgen om de beste resultaten te behalen en eventuele bijwerkingen te minimaliseren.
  € 0.82
 • Metaglip is een medicijn dat gebruikt wordt bij de behandeling van type 2 diabetes. Het bevat twee werkzame stoffen, namelijk glipizide en metformine. Glipizide verlaagt de bloedsuikerspiegel door de afgifte van insuline te stimuleren, terwijl metformine de opname van glucose in de lever en spieren vermindert en de gevoeligheid voor insuline verbetert. Het wordt vaak voorgeschreven aan patiënten die onvoldoende reageren op alleen dieet en lichaamsbeweging.
  € 0.94
 • Micronase is een medicijn dat wordt gebruikt om de bloedsuikerspiegel te verlagen bij patiënten met type 2 diabetes. Het werkzame bestanddeel van Micronase is glyburide, dat de alvleesklier stimuleert om meer insuline te produceren en de opname van glucose in de cellen te verbeteren. Het kan oraal worden ingenomen in de vorm van tabletten.
  € 0.83
 • Nesina is een geneesmiddel dat de werkzame stof alogliptine bevat. Het wordt gebruikt om de bloedsuikerspiegel te verlagen bij volwassenen met type 2 diabetes mellitus. Nesina behoort tot de groep van geneesmiddelen die DPP-4-remmers worden genoemd en werkt door het remmen van het enzym DPP-4, wat leidt tot verhoogde insuline- en GLP-1-niveaus.
  € 1.44
 • Nocdurna is een medicijn dat wordt gebruikt voor de behandeling van nocturie, wat betekent dat iemand 's nachts meerdere keren moet plassen. Het actieve ingrediënt in Nocdurna is desmopressine, dat de urineproductie vermindert en de blaascapaciteit vergroot. Het wordt meestal ingenomen als een neusspray voor het slapengaan.
  € 6.41
 • Onglyza is een medicijn dat wordt gebruikt bij de behandeling van type 2 diabetes. Het bevat de werkzame stof saxagliptine, die de bloedsuikerspiegel verlaagt door de productie van insuline te stimuleren en de afbraak van glucagon te remmen. Onglyza wordt meestal gebruikt in combinatie met andere diabetesmedicijnen en een gezonde levensstijl om de bloedsuikerspiegel onder controle te houden.
  € 7.13
 • Prandin is een medicijn dat wordt gebruikt om de bloedsuikerspiegel te verlagen bij mensen met type 2 diabetes. Het bevat het actieve ingrediënt repaglinide en werkt door de afgifte van insuline te stimuleren. Het wordt meestal ingenomen vlak voor de maaltijd om de bloedsuikerspiegel te reguleren na het eten.
  € 1.52
 • Precose is een medicijn dat wordt gebruikt bij de behandeling van type 2 diabetes. Het bevat het actieve ingrediënt acarbose en werkt door de afbraak van koolhydraten in voedsel te vertragen, waardoor de bloedsuikerspiegel wordt verlaagd. Het wordt meestal ingenomen bij maaltijden om de bloedsuikerspiegel onder controle te houden.
  € 1.89
 • Rybelsus is een medicijn dat gebruikt wordt voor de behandeling van type 2 diabetes. Het bevat de werkzame stof semaglutide en wordt ingenomen in de vorm van een tablet. Rybelsus verlaagt de bloedsuikerspiegel door de afgifte van insuline te stimuleren en de opname van glucose in de darmen te verminderen. Het wordt meestal gebruikt in combinatie met dieet en lichaamsbeweging om de bloedsuikerspiegel onder controle te houden.
  € 30.19
 • Starlix is een medicijn dat wordt gebruikt bij de behandeling van diabetes type 2. Het werkzame bestanddeel van Starlix is nateglinide, dat de insulineproductie in de alvleesklier stimuleert en helpt bij het reguleren van de bloedsuikerspiegel. Het wordt meestal ingenomen vlak voor de maaltijd om de bloedsuikerspiegel te helpen verlagen na het eten.
  € 1.48
 • Tradjenta is een medicijn dat wordt gebruikt bij de behandeling van type 2 diabetes. Het werkzame bestanddeel is linagliptine, dat de bloedsuikerspiegel verlaagt door de productie van insuline te stimuleren en de afbraak van glucagon te remmen. Het wordt meestal eenmaal daags ingenomen in tabletvorm en kan worden gebruikt als monotherapie of in combinatie met andere diabetesmedicijnen.
  € 5.34

Waarom kiezen voor generieke geneesmiddelen?

Een van de belangrijkste redenen om te kiezen voor een generiek product is de betaalbaarheid in vergelijking met het origineel. Fabrikanten van generieke geneesmiddelen in België hoeven geen enorme investeringen te doen in ontwikkeling. In plaats daarvan gebruiken ze een bestaande, bewezen formule voor de productie van het medicijn. Bovendien worden generieke geneesmiddelen vaak vervaardigd met apparatuur die net zo goed is als die gebruikt door de ontwikkelaar van de originele formule. Het resultaat is een hoogwaardig medicijn dat bijna niet te onderscheiden is van het originele medicijn.

"MediBelgie is een fantastische online apotheek! Ik heb hier al meerdere keren medicijnen besteld voor mijn chronische aandoening en ik ben altijd tevreden geweest met hun service. De levering is snel en de prijzen zijn zeer redelijk. Ik ben blij dat ik deze apotheek heb gevonden!

Sarah uit Antwerpen"

"Ik ben erg blij met de service van MediBelgie. Ik heb hier onlangs medicijnen besteld voor mijn moeder en de bestelling werd snel en efficiënt afgehandeld. De klantenservice was ook zeer behulpzaam toen ik een vraag had over een bepaald medicijn. Ik zal zeker terugkomen voor toekomstige bestellingen.

Peter uit Brussel"

"Ik heb onlangs medicijnen besteld bij MediBelgie voor mijn allergieën en ik ben zeer tevreden met de service. De website is gemakkelijk te navigeren en de bestelling werd snel geleverd. Ik waardeer ook de discrete verpakking van de medicijnen. Ik zal zeker terugkomen voor meer bestellingen in de toekomst.

Lisa uit Gent"

"Ik heb onlangs medicijnen besteld bij MediBelgie voor mijn hoge bloeddruk en ik ben erg blij met de kwaliteit van de medicijnen. De prijzen zijn ook zeer redelijk en de levering was snel en efficiënt. Ik zal deze apotheek zeker aanbevelen aan mijn vrienden en familie.

Jan uit Leuven"

"Ik ben zeer tevreden met de service van MediBelgie. Ik heb hier onlangs medicijnen besteld voor mijn zoon en de bestelling werd snel geleverd. Ik waardeer ook de goede communicatie van de klantenservice wanneer ik vragen had over de medicijnen. Ik zal zeker terugkomen voor toekomstige bestellingen.

Marie uit Luik"
Door op onze site te blijven, stemt u automatisch in met de opslag en verwerking van uw persoonlijke gegevens, in overeenstemming met ons Privacybeleid.