• Aceon is een medicijn dat behoort tot de groep van ACE-remmers. Het wordt gebruikt voor de behandeling van hoge bloeddruk en hartfalen. Aceon werkt door de bloedvaten te verwijden en de bloeddruk te verlagen, waardoor het hart minder hard hoeft te werken. Het actieve ingrediënt in Aceon is perindopril.
  € 2.13
 • Adalat is een medicijn dat wordt gebruikt voor de behandeling van hoge bloeddruk en angina pectoris. Het werkzame bestanddeel is nifedipine en het behoort tot de groep van calciumkanaalblokkers. Het medicijn ontspant de bloedvaten, waardoor de bloeddruk daalt en de bloedtoevoer naar het hart verbetert.
  € 0.99
 • Adalat-Cc is een medicijn dat wordt gebruikt om hoge bloeddruk en angina pectoris te behandelen. Het bevat het actieve ingrediënt nifedipine, dat behoort tot de klasse van calciumkanaalblokkers. Het werkt door de bloedvaten te ontspannen, waardoor de bloeddruk wordt verlaagd en de bloedtoevoer naar het hart wordt verbeterd. Adalat-Cc wordt meestal eenmaal daags ingenomen en kan bijwerkingen hebben zoals hoofdpijn, duizeligheid en misselijkheid. Het is alleen op recept verkrijgbaar.
  € 5.37
 • Aggrenox is een medicijn dat wordt gebruikt om de vorming van bloedstolsels te voorkomen bij mensen die een beroerte of een voorbijgaande ischemische aanval (TIA) hebben gehad. Het bevat een combinatie van aspirine en dipyridamol en werkt door het verdunnen van het bloed en het verbeteren van de bloedstroom naar de hersenen.
  € 1.48
 • Altace is een medicijn dat wordt gebruikt voor de behandeling van hoge bloeddruk en hartfalen. Het bevat het actieve ingrediënt ramipril, dat behoort tot de groep van ACE-remmers. Het werkt door het ontspannen van de bloedvaten, waardoor de bloeddruk wordt verlaagd en het hart gemakkelijker kan pompen. Altace kan ook worden voorgeschreven om het risico op een hartaanval, beroerte en nierziekte bij patiënten met diabetes te verminderen.
  € 1.29
 • Apixaban is een medicijn dat behoort tot de groep van de anticoagulantia, ook wel bloedverdunners genoemd. Het wordt gebruikt om de vorming van bloedstolsels te voorkomen bij mensen met atriumfibrilleren (een hartritmestoornis), die een verhoogd risico hebben op een beroerte. Apixaban werkt door de werking van een bepaald eiwit in het bloed te remmen, waardoor bloedstolsels minder snel worden gevormd.
  € 10.68
 • Azor is een medicijn dat wordt gebruikt om hoge bloeddruk te behandelen. Het bevat twee werkzame stoffen, amlodipine en olmesartan, die samenwerken om de bloedvaten te ontspannen en de bloeddruk te verlagen. Het wordt meestal eenmaal per dag ingenomen en kan worden gebruikt bij patiënten die niet voldoende reageren op één enkel medicijn voor hoge bloeddruk.
  € 2.96
 • Betapace is een medicijn dat wordt gebruikt om hartritmestoornissen te behandelen. Het bevat de werkzame stof sotalol, die de hartslag vertraagt en de elektrische activiteit van het hart reguleert. Betapace wordt meestal voorgeschreven aan patiënten met atriale fibrillatie of ventriculaire tachycardie. Het kan worden ingenomen in de vorm van tabletten of capsules.
  € 1.23
 • Brilinta is een medicijn dat wordt gebruikt om bloedstolsels te voorkomen bij mensen met hart- en vaatziekten. Het actieve ingrediënt is ticagrelor en het werkt door het voorkomen van bloedplaatjesaggregatie. Het wordt meestal voorgeschreven na een hartaanval of bij een verhoogd risico op een hartaanval of beroerte.
  € 4.43
 • Brilinta® wordt gebruikt om het risico op een beroerte of ernstige hartproblemen te verlagen nadat u een hartaanval of ernstige borstpijn (angina) hebt gehad door het voorkomen van bloedstolsels.
  € 5.37
 • Bystolic is een medicijn dat wordt gebruikt voor de behandeling van hoge bloeddruk. Het bevat de werkzame stof nebivolol, die de bloedvaten helpt ontspannen en de bloeddruk verlaagt. Het wordt meestal eenmaal daags ingenomen en kan bijwerkingen veroorzaken zoals duizeligheid, vermoeidheid en hoofdpijn. Het is alleen verkrijgbaar op recept en moet onder toezicht van een arts worden gebruikt.
  € 1.60
 • Calan is een medicijn dat ook wel verapamil wordt genoemd. Het wordt gebruikt om hoge bloeddruk te behandelen en om de hartslag te reguleren bij bepaalde hartritmestoornissen. Het werkt door de bloedvaten te ontspannen en de bloedstroom te verbeteren, waardoor de bloeddruk wordt verlaagd. Het kan ook de zuurstofbehoefte van het hart verminderen en de hartslag vertragen.
  € 0.75
 • Calan-Sr is een medicijn dat wordt gebruikt voor de behandeling van hoge bloeddruk en angina pectoris. Het bevat het actieve ingrediënt verapamil en werkt door het ontspannen van de bloedvaten en het verminderen van de belasting van het hart. Het wordt geleverd in de vorm van tabletten met verlengde afgifte en moet worden ingenomen volgens de voorschriften van een arts.
  € 1.48
 • Cartia is een medicijn dat gebruikt wordt om hartaandoeningen te behandelen. Het bevat het actieve ingrediënt diltiazem, dat de bloeddruk verlaagt en de hartslag reguleert. Het wordt voorgeschreven voor aandoeningen zoals angina pectoris en hartritmestoornissen.
  € 1.48
 • Cartia-Xt is een medicijn dat gebruikt wordt om hoge bloeddruk en pijn op de borst als gevolg van een verminderde bloedtoevoer naar het hart te behandelen. Het bevat het actieve ingrediënt diltiazem, dat behoort tot de groep van calciumkanaalblokkers. Dit medicijn ontspant de bloedvaten, waardoor de bloeddruk daalt en het hart beter kan pompen.
  € 1.91
 • Catapres is een medicijn dat wordt gebruikt om hoge bloeddruk te behandelen. Het bevat het actieve ingrediënt clonidine, dat werkt door de bloedvaten te ontspannen en de hartslag te vertragen. Het wordt meestal ingenomen via de mond in de vorm van tabletten of capsules.
  € 0.75
 • Clopidogrel is een medicijn dat bloedplaatjesaggregatie remt, wat betekent dat het voorkomt dat bloedplaatjes samenklonteren en bloedstolsels vormen. Dit vermindert het risico op hartaanvallen en beroertes.
  € 1.07
 • Cordarone is een medicijn dat wordt gebruikt om hartritmestoornissen te behandelen. Het bevat het actieve ingrediënt amiodaron, dat de elektrische activiteit van het hart reguleert en onregelmatige hartslagen voorkomt. Cordarone wordt meestal voorgeschreven aan patiënten met ernstige hartritmestoornissen die niet reageren op andere behandelingen. Het kan echter bijwerkingen hebben, zoals vermoeidheid, misselijkheid en huiduitslag, dus het moet alleen worden gebruikt zoals voorgeschreven door een arts en onder nauw toezicht.
  € 1.81
 • Coreg is een medicijn dat wordt gebruikt bij de behandeling van hoge bloeddruk en hartfalen. Het bevat het actieve ingrediënt carvedilol, dat werkt door de bloedvaten te verwijden en de hartslag te vertragen. Dit vermindert de belasting van het hart en verlaagt de bloeddruk. Coreg kan ook worden voorgeschreven voor andere aandoeningen, zoals angina pectoris en hartritmestoornissen.
  € 1.01
 • Coumadin is een medicijn dat ook wel bekend staat als warfarine. Het wordt gebruikt als antistollingsmiddel om bloedstolsels te voorkomen of te behandelen bij patiënten met bepaalde medische aandoeningen, zoals diepe veneuze trombose, longembolie en hartritmestoornissen. Het werkt door de productie van bepaalde stollingsfactoren in het bloed te remmen.
  € 0.90
 • Dexilant is een medicijn dat behoort tot de groep van protonpompremmers. Het wordt gebruikt voor de behandeling van gastro-oesofageale refluxziekte (GERD) en maagzweren. Dexilant vermindert de hoeveelheid zuur die door de maag wordt geproduceerd, waardoor symptomen zoals brandend maagzuur en pijn in de borst worden verminderd.
  € 2.23
 • Diovan is een medicijn dat gebruikt wordt om hoge bloeddruk te behandelen. Het bevat de werkzame stof valsartan en behoort tot de groep van angiotensine-II-receptorblokkers. Het ontspant de bloedvaten, waardoor de bloeddruk verlaagd wordt en het risico op hart- en vaatziekten afneemt.
  € 1.61
 • Edarbi is een medicijn dat wordt gebruikt voor de behandeling van hoge bloeddruk bij volwassenen. Het werkzame bestanddeel van Edarbi is azilsartan medoxomil, dat behoort tot de groep van angiotensine II-receptorblokkers. Het verlaagt de bloeddruk door de bloedvaten te ontspannen en de weerstand tegen de bloedstroom te verminderen. Edarbi wordt meestal eenmaal daags ingenomen en kan worden gebruikt als monotherapie of in combinatie met andere bloeddrukverlagende middelen.
  € 3.58
 • Edarbyclor is een medicijn dat wordt gebruikt om hoge bloeddruk te behandelen. Het bevat twee werkzame stoffen, azilsartan en chloorthalidon, die samen werken om de bloeddruk te verlagen. Het wordt voorgeschreven aan volwassenen die niet voldoende reageren op een enkelvoudige behandeling met een bloeddrukverlagend medicijn.
  € 1.89
 • Effient is een medicijn dat wordt gebruikt om bloedstolsels te voorkomen bij patiënten die een hartaanval of instabiele angina hebben gehad. Het actieve ingrediënt in Effient is prasugrel. Het werkt door het voorkomen van de activering van bloedplaatjes, waardoor de vorming van bloedstolsels wordt verminderd. Het wordt meestal voorgeschreven in combinatie met aspirine.
  € 2.23
 • Entresto is een medicijn dat wordt gebruikt om hartfalen te behandelen. Het bevat twee actieve ingrediënten, namelijk sacubitril en valsartan. Sacubitril vermindert de werking van een enzym dat betrokken is bij het ontstaan van hartfalen, terwijl valsartan de bloeddruk verlaagt en de belasting van het hart vermindert. Het wordt voorgeschreven aan patiënten met chronisch hartfalen met verminderde ejectiefractie om de symptomen te verminderen en de kans op ziekenhuisopname te verlagen.
  € 11.62
 • Exforge is een medicijn dat wordt gebruikt voor de behandeling van hoge bloeddruk. Het bestaat uit twee werkzame stoffen, namelijk amlodipine en valsartan, die samen zorgen voor een verlaging van de bloeddruk. Amlodipine ontspant de bloedvaten, terwijl valsartan de werking van een hormoon genaamd angiotensine II blokkeert, dat de bloedvaten vernauwt. Exforge is alleen op recept verkrijgbaar en wordt meestal eenmaal daags ingenomen.
  € 1.81
 • Gutron is een medicijn dat gebruikt wordt om de bloeddruk te verlagen en de bloedstroom naar de organen te verbeteren. Het werkzame bestanddeel is midodrinehydrochloride. Het wordt voornamelijk voorgeschreven voor patiënten met orthostatische hypotensie, een aandoening waarbij de bloeddruk daalt bij het opstaan uit een zittende of liggende positie.
  € 7.38
 • Imdur is een medicijn dat gebruikt wordt om pijn op de borst (angina pectoris) te behandelen. Het bevat de werkzame stof isosorbidedinitraat en werkt door de bloedvaten te verwijden, waardoor de bloedtoevoer naar het hart verbetert en de pijn op de borst vermindert.
  € 0.90
 • Inderal is een medicijn dat wordt gebruikt om hoge bloeddruk, angina pectoris (pijn op de borst), hartritmestoornissen en tremoren te behandelen. Het werkzame bestanddeel van Inderal is propranolol, een bètablokker die de effecten van adrenaline in het lichaam blokkeert. Dit helpt de bloeddruk te verlagen en de hartslag te vertragen, waardoor het hart minder zuurstof nodig heeft en de symptomen van angina pectoris verminderen. Inderal kan ook worden voorgeschreven voor de behandeling van migraine, sociale fobie en bepaalde vormen van epilepsie.
  € 0.90
 • Inderal-La is een medicijn dat wordt gebruikt om hoge bloeddruk, angina pectoris (pijn op de borst), hartritmestoornissen en migraine te behandelen. Het actieve ingrediënt in Inderal-La is propranolol, een bètablokker die de werking van adrenaline in het lichaam vermindert. Dit leidt tot een verlaging van de hartslag en de bloeddruk, waardoor de symptomen van deze aandoeningen worden verminderd. Inderal-La wordt meestal eenmaal per dag ingenomen en is verkrijgbaar in capsulevorm.
  € 1.44
 • Inspra is een medicijn dat wordt gebruikt om de symptomen van hartfalen te behandelen en te voorkomen. Het bevat het actieve ingrediënt eplerenon, dat werkt door de effecten van het hormoon aldosteron te blokkeren, waardoor het lichaam minder vocht vasthoudt en de bloeddruk daalt.
  € 3.58
 • Isordil is een medicijn dat wordt gebruikt om angina pectoris te behandelen. Het bevat de werkzame stof isosorbidedinitraat en werkt door de bloedvaten te verwijden, waardoor de bloedstroom verbetert en de zuurstoftoevoer naar het hart wordt verhoogd.
  € 0.93
 • Isordil-Sublingual is een medicijn dat wordt gebruikt voor de behandeling van angina pectoris. Het bevat de werkzame stof isosorbidedinitraat en wordt onder de tong ingenomen voor een snelle werking. Het zorgt voor verwijding van de bloedvaten, waardoor de bloedtoevoer naar het hart verbetert en de pijn op de borst vermindert.
  € 1.97
 • Lanoxin is een medicijn dat wordt gebruikt om hartritmestoornissen te behandelen. Het bevat het actieve ingrediënt digoxine, dat de kracht van de hartspier verhoogt en de hartslag reguleert. Het wordt ook gebruikt bij de behandeling van hartfalen. Het is belangrijk om de dosering zorgvuldig te volgen, omdat te veel digoxine schadelijk kan zijn voor het hart.
  € 0.86
 • Lescol-Xl is een medicijn dat wordt gebruikt om het cholesterolgehalte in het bloed te verlagen. Het actieve ingrediënt in Lescol-Xl is fluvastatine, een zogenaamde statine. Het verlaagt het cholesterolgehalte door de productie van cholesterol in de lever te remmen. Lescol-Xl wordt voorgeschreven aan patiënten met een hoog cholesterolgehalte, wat kan leiden tot hart- en vaatziekten.
  € 3.81
 • Letairis is een medicijn dat wordt gebruikt voor de behandeling van pulmonale arteriële hypertensie (PAH). Het bevat de werkzame stof ambrisentan, die de bloedvaten in de longen verwijdt en de bloeddruk verlaagt. Het wordt meestal in tabletvorm ingenomen en kan alleen worden voorgeschreven door een arts.
  € 18.73
 • Livalo is een medicijn dat wordt gebruikt bij de behandeling van hoog cholesterolgehalte in het bloed. Het werkzame bestanddeel van Livalo is pitavastatine, wat behoort tot de groep van statines. Het vermindert de productie van cholesterol in de lever en verlaagt zo het totale cholesterolgehalte in het bloed. Livalo wordt meestal eenmaal daags ingenomen en kan bijwerkingen veroorzaken zoals spierpijn, hoofdpijn en misselijkheid.
  € 1.49
 • Lopressor is een medicijn dat wordt gebruikt om hoge bloeddruk, angina pectoris (pijn op de borst) en hartritmestoornissen te behandelen. Het werkzame bestanddeel is metoprolol, dat de hartslag vertraagt en de bloeddruk verlaagt. Het wordt meestal ingenomen als tablet, één of twee keer per dag, afhankelijk van de voorgeschreven dosering. Het is belangrijk om de instructies van uw arts te volgen bij het gebruik van Lopressor en eventuele bijwerkingen te melden.
  € 0.86
 • Melatonine is een hormoon dat van nature in het lichaam wordt geproduceerd en helpt bij het reguleren van de slaap-waakcyclus. Het is ook beschikbaar als medicijn en wordt gebruikt om slaapproblemen te behandelen, zoals slapeloosheid en jetlag. Melatonine wordt meestal ingenomen als een pil ongeveer 30 minuten voor het slapengaan. Het is belangrijk om de dosering en timing van melatonine correct te volgen om de beste resultaten te behalen en eventuele bijwerkingen te minimaliseren.
  € 0.82
 • Nimotop is een medicijn dat wordt gebruikt om de bloedvaten in de hersenen te verwijden en de doorbloeding te verbeteren. Het wordt vaak voorgeschreven na een subarachnoïdale bloeding om de kans op hersenbeschadiging te verminderen.
  € 2.32
 • Nitrostat is een medicatie die gebruikt wordt voor de behandeling van angina pectoris, een aandoening waarbij er een tekort aan zuurstof in het hart is. Het bevat het actieve ingrediënt nitroglycerine en ontspant de bloedvaten, waardoor de bloedstroom naar het hart verbetert en de symptomen van angina verminderen. Het wordt meestal ingenomen als een tablet die onder de tong wordt geplaatst.
  € 1.49
 • Norvasc is een medicijn dat wordt gebruikt om hoge bloeddruk en angina pectoris (pijn op de borst) te behandelen. Het bevat het actieve ingrediënt amlodipine, dat behoort tot de groep van calciumantagonisten. Het werkt door de bloedvaten te ontspannen en de bloedstroom te verbeteren, waardoor de bloeddruk wordt verlaagd en de symptomen van angina worden verminderd. Norvasc wordt meestal eenmaal daags ingenomen en kan enkele bijwerkingen hebben, zoals hoofdpijn, duizeligheid en zwelling van de enkels.
  € 0.95
 • Pletal is een medicijn dat wordt gebruikt om de symptomen van perifere arteriële ziekte (PAD) te verminderen. Het bevat de werkzame stof cilostazol en werkt door de bloedvaten te verwijden en de bloedstroom te verbeteren. Het kan worden voorgeschreven om claudicatio intermittens (pijn in de benen tijdens het lopen) te verminderen en het risico op beroerte te verminderen.
  € 1.85
 • Pradaxa is een geneesmiddel dat wordt gebruikt om bloedstolsels te voorkomen en te behandelen. Het actieve bestanddeel is dabigatran etexilaat en het behoort tot de groep van antistollingsmiddelen. Pradaxa werkt door het remmen van de werking van een stollingsfactor in het bloed genaamd trombine. Hierdoor wordt de vorming van bloedstolsels voorkomen.
  € 11.58
 • Procoralan is een medicijn dat de hartslag verlaagt en wordt gebruikt bij de behandeling van angina pectoris (pijn op de borst) en hartfalen. Het werkzame bestanddeel is ivabradine.
  € 2.59
 • Ranexa is een medicijn dat wordt gebruikt om chronische angina pectoris te behandelen. Het werkt door het verhogen van de zuurstofvoorziening naar het hart en het verminderen van de pijn op de borst die wordt veroorzaakt door angina. Het actieve ingrediënt in Ranexa is ranolazine.
  € 1.81
 • Samsca is een medicijn dat wordt gebruikt om de hoeveelheid water in het lichaam te verminderen bij patiënten met een tekort aan natrium in het bloed (hyponatriëmie). Het actieve bestanddeel van Samsca is tolvaptan en het werkt door de werking van een hormoon genaamd vasopressine te blokkeren, dat de nieren stimuleert om water vast te houden. Door het blokkeren van vasopressine, vermindert Samsca de hoeveelheid water die de nieren vasthouden en verhoogt het de uitscheiding van water in de urine.
  € 17.72
 • Tenormin is een medicijn dat wordt gebruikt om hoge bloeddruk te behandelen en om de symptomen van angina pectoris (pijn op de borst) te verminderen. Het werkzame bestanddeel is atenolol, een bètablokker die de hartslag vertraagt en de bloeddruk verlaagt. Het wordt meestal ingenomen in de vorm van tabletten.
  € 0.75
 • Ticlid is een medicijn dat wordt gebruikt om bloedstolsels te voorkomen bij mensen met een hoog risico op een hartaanval of beroerte. Het werkzame bestanddeel is ticlopidine, dat de bloedplaatjes vermindert en de bloedstolling vertraagt. Het wordt meestal voorgeschreven in combinatie met aspirine. Ticlid kan bijwerkingen hebben, waaronder maagklachten, diarree en bloedingen. Het is belangrijk om de instructies van de arts of apotheker op te volgen bij het gebruik van dit medicijn.
  € 3.69
 • Tribenzor is een medicijn dat wordt gebruikt om hoge bloeddruk te behandelen. Het bevat drie actieve ingrediënten: amlodipine, olmesartan en hydrochloorthiazide. Het werkt door de bloedvaten te ontspannen en de bloeddruk te verlagen.
  € 3.58
 • Vasotec is een medicijn dat wordt gebruikt om hoge bloeddruk te behandelen en om de symptomen van hartfalen te verminderen. Het werkzame bestanddeel is enalapril, dat behoort tot de groep van ACE-remmers. Het medicijn werkt door de bloedvaten te ontspannen en de bloeddruk te verlagen, waardoor het hart minder hard hoeft te werken. Vasotec wordt meestal ingenomen in de vorm van tabletten en kan enkele bijwerkingen hebben, waaronder duizeligheid, hoofdpijn en hoesten.
  € 0.75
 • Vastarel is een medicijn dat wordt gebruikt bij de behandeling van angina pectoris. Het werkzame bestanddeel is trimetazidine dihydrochloride, dat de energieproductie in de hartcellen verbetert en zo de zuurstofbehoefte van het hart vermindert.
  € 1.81
 • Xarelto is een medicijn dat wordt gebruikt om bloedstolsels te voorkomen en te behandelen. Het bevat de werkzame stof rivaroxaban en behoort tot de groep van anticoagulantia, ook wel bloedverdunners genoemd. Xarelto werkt door de stolling van het bloed te verminderen, waardoor de kans op bloedstolsels afneemt. Het wordt voornamelijk gebruikt bij patiënten met atriumfibrilleren, die een verhoogd risico hebben op beroerte, en bij patiënten die een heup- of knievervanging hebben ondergaan.
  € 5.43
 • Zestril is een medicijn dat wordt gebruikt om hoge bloeddruk te behandelen. Het behoort tot de groep van geneesmiddelen die ACE-remmers worden genoemd en werkt door de bloedvaten te ontspannen, waardoor de bloeddruk wordt verlaagd.
  € 1.11

Waarom kiezen voor generieke geneesmiddelen?

Een van de belangrijkste redenen om te kiezen voor een generiek product is de betaalbaarheid in vergelijking met het origineel. Fabrikanten van generieke geneesmiddelen in België hoeven geen enorme investeringen te doen in ontwikkeling. In plaats daarvan gebruiken ze een bestaande, bewezen formule voor de productie van het medicijn. Bovendien worden generieke geneesmiddelen vaak vervaardigd met apparatuur die net zo goed is als die gebruikt door de ontwikkelaar van de originele formule. Het resultaat is een hoogwaardig medicijn dat bijna niet te onderscheiden is van het originele medicijn.

"MediBelgie is een fantastische online apotheek! Ik heb hier al meerdere keren medicijnen besteld voor mijn chronische aandoening en ik ben altijd tevreden geweest met hun service. De levering is snel en de prijzen zijn zeer redelijk. Ik ben blij dat ik deze apotheek heb gevonden!

Sarah uit Antwerpen"

"Ik ben erg blij met de service van MediBelgie. Ik heb hier onlangs medicijnen besteld voor mijn moeder en de bestelling werd snel en efficiënt afgehandeld. De klantenservice was ook zeer behulpzaam toen ik een vraag had over een bepaald medicijn. Ik zal zeker terugkomen voor toekomstige bestellingen.

Peter uit Brussel"

"Ik heb onlangs medicijnen besteld bij MediBelgie voor mijn allergieën en ik ben zeer tevreden met de service. De website is gemakkelijk te navigeren en de bestelling werd snel geleverd. Ik waardeer ook de discrete verpakking van de medicijnen. Ik zal zeker terugkomen voor meer bestellingen in de toekomst.

Lisa uit Gent"

"Ik heb onlangs medicijnen besteld bij MediBelgie voor mijn hoge bloeddruk en ik ben erg blij met de kwaliteit van de medicijnen. De prijzen zijn ook zeer redelijk en de levering was snel en efficiënt. Ik zal deze apotheek zeker aanbevelen aan mijn vrienden en familie.

Jan uit Leuven"

"Ik ben zeer tevreden met de service van MediBelgie. Ik heb hier onlangs medicijnen besteld voor mijn zoon en de bestelling werd snel geleverd. Ik waardeer ook de goede communicatie van de klantenservice wanneer ik vragen had over de medicijnen. Ik zal zeker terugkomen voor toekomstige bestellingen.

Marie uit Luik"
Door op onze site te blijven, stemt u automatisch in met de opslag en verwerking van uw persoonlijke gegevens, in overeenstemming met ons Privacybeleid.