• Aceon is een medicijn dat behoort tot de groep van ACE-remmers. Het wordt gebruikt voor de behandeling van hoge bloeddruk en hartfalen. Aceon werkt door de bloedvaten te verwijden en de bloeddruk te verlagen, waardoor het hart minder hard hoeft te werken. Het actieve ingrediënt in Aceon is perindopril.
  € 2.13
 • Adalat is een medicijn dat wordt gebruikt voor de behandeling van hoge bloeddruk en angina pectoris. Het werkzame bestanddeel is nifedipine en het behoort tot de groep van calciumkanaalblokkers. Het medicijn ontspant de bloedvaten, waardoor de bloeddruk daalt en de bloedtoevoer naar het hart verbetert.
  € 0.99
 • Adalat-Cc is een medicijn dat wordt gebruikt om hoge bloeddruk en angina pectoris te behandelen. Het bevat het actieve ingrediënt nifedipine, dat behoort tot de klasse van calciumkanaalblokkers. Het werkt door de bloedvaten te ontspannen, waardoor de bloeddruk wordt verlaagd en de bloedtoevoer naar het hart wordt verbeterd. Adalat-Cc wordt meestal eenmaal daags ingenomen en kan bijwerkingen hebben zoals hoofdpijn, duizeligheid en misselijkheid. Het is alleen op recept verkrijgbaar.
  € 5.37
 • Adcirca is een medicijn dat wordt gebruikt voor de behandeling van pulmonale arteriële hypertensie (PAH), een aandoening waarbij de bloeddruk in de longslagaders te hoog is. Het werkzame bestanddeel in Adcirca is tadalafil, dat de bloedvaten in de longen ontspant en de bloedstroom verbetert. Dit kan helpen om de symptomen van PAH te verminderen en de inspanningstolerantie te verbeteren. Adcirca wordt meestal eenmaal daags ingenomen als tablet.
  € 1.81
 • Aldactone is een medicijn dat wordt gebruikt om hoge bloeddruk en oedeem (vochtophoping) te behandelen. Het bevat de werkzame stof spironolacton, die de werking van het hormoon aldosteron in het lichaam blokkeert en zo de hoeveelheid zout en water die het lichaam vasthoudt vermindert. Aldactone kan ook worden voorgeschreven bij bepaalde hormonale problemen, zoals het polycysteus ovariumsyndroom (PCOS).
  € 0.90
 • Altace is een medicijn dat wordt gebruikt voor de behandeling van hoge bloeddruk en hartfalen. Het bevat het actieve ingrediënt ramipril, dat behoort tot de groep van ACE-remmers. Het werkt door het ontspannen van de bloedvaten, waardoor de bloeddruk wordt verlaagd en het hart gemakkelijker kan pompen. Altace kan ook worden voorgeschreven om het risico op een hartaanval, beroerte en nierziekte bij patiënten met diabetes te verminderen.
  € 1.29
 • Avalide is een combinatie van twee geneesmiddelen, namelijk irbesartan en hydrochloorthiazide. Het wordt gebruikt om hoge bloeddruk te behandelen. Irbesartan behoort tot een groep geneesmiddelen die bekend staan als angiotensine II-receptorantagonisten en helpt de bloedvaten te ontspannen, terwijl hydrochloorthiazide een diureticum is dat overtollig vocht uit het lichaam verwijdert. Samen helpen ze de bloeddruk te verlagen en het risico op hartaanvallen en beroertes te verminderen.
  € 3.20
 • Azor is een medicijn dat wordt gebruikt om hoge bloeddruk te behandelen. Het bevat twee werkzame stoffen, amlodipine en olmesartan, die samenwerken om de bloedvaten te ontspannen en de bloeddruk te verlagen. Het wordt meestal eenmaal per dag ingenomen en kan worden gebruikt bij patiënten die niet voldoende reageren op één enkel medicijn voor hoge bloeddruk.
  € 2.96
 • Benicar is een medicijn dat wordt gebruikt om hoge bloeddruk te behandelen. Het bevat het actieve ingrediënt olmesartan medoxomil, dat werkt door de bloedvaten te ontspannen en de bloeddruk te verlagen. Het wordt meestal eenmaal daags oraal ingenomen en kan worden gebruikt als monotherapie of in combinatie met andere bloeddrukverlagende medicijnen.
  € 1.79
 • Benicar-Hct is een medicijn dat wordt gebruikt om hoge bloeddruk te behandelen. Het bevat twee actieve ingrediënten, olmesartan en hydrochloorthiazide, die samenwerken om de bloedvaten te ontspannen en de bloeddruk te verlagen. Het wordt meestal eenmaal daags ingenomen en kan bijwerkingen veroorzaken zoals duizeligheid, vermoeidheid en misselijkheid. Het is alleen op recept verkrijgbaar en moet onder toezicht van een arts worden gebruikt.
  € 1.79
 • Bystolic is een medicijn dat wordt gebruikt voor de behandeling van hoge bloeddruk. Het bevat de werkzame stof nebivolol, die de bloedvaten helpt ontspannen en de bloeddruk verlaagt. Het wordt meestal eenmaal daags ingenomen en kan bijwerkingen veroorzaken zoals duizeligheid, vermoeidheid en hoofdpijn. Het is alleen verkrijgbaar op recept en moet onder toezicht van een arts worden gebruikt.
  € 1.60
 • Calan is een medicijn dat ook wel verapamil wordt genoemd. Het wordt gebruikt om hoge bloeddruk te behandelen en om de hartslag te reguleren bij bepaalde hartritmestoornissen. Het werkt door de bloedvaten te ontspannen en de bloedstroom te verbeteren, waardoor de bloeddruk wordt verlaagd. Het kan ook de zuurstofbehoefte van het hart verminderen en de hartslag vertragen.
  € 0.75
 • Calan-Sr is een medicijn dat wordt gebruikt voor de behandeling van hoge bloeddruk en angina pectoris. Het bevat het actieve ingrediënt verapamil en werkt door het ontspannen van de bloedvaten en het verminderen van de belasting van het hart. Het wordt geleverd in de vorm van tabletten met verlengde afgifte en moet worden ingenomen volgens de voorschriften van een arts.
  € 1.48
 • Cartia is een medicijn dat gebruikt wordt om hartaandoeningen te behandelen. Het bevat het actieve ingrediënt diltiazem, dat de bloeddruk verlaagt en de hartslag reguleert. Het wordt voorgeschreven voor aandoeningen zoals angina pectoris en hartritmestoornissen.
  € 1.48
 • Cartia-Xt is een medicijn dat gebruikt wordt om hoge bloeddruk en pijn op de borst als gevolg van een verminderde bloedtoevoer naar het hart te behandelen. Het bevat het actieve ingrediënt diltiazem, dat behoort tot de groep van calciumkanaalblokkers. Dit medicijn ontspant de bloedvaten, waardoor de bloeddruk daalt en het hart beter kan pompen.
  € 1.91
 • Catapres is een medicijn dat wordt gebruikt om hoge bloeddruk te behandelen. Het bevat het actieve ingrediënt clonidine, dat werkt door de bloedvaten te ontspannen en de hartslag te vertragen. Het wordt meestal ingenomen via de mond in de vorm van tabletten of capsules.
  € 0.75
 • Coreg is een medicijn dat wordt gebruikt bij de behandeling van hoge bloeddruk en hartfalen. Het bevat het actieve ingrediënt carvedilol, dat werkt door de bloedvaten te verwijden en de hartslag te vertragen. Dit vermindert de belasting van het hart en verlaagt de bloeddruk. Coreg kan ook worden voorgeschreven voor andere aandoeningen, zoals angina pectoris en hartritmestoornissen.
  € 1.01
 • Cozaar is een medicijn dat wordt gebruikt voor de behandeling van hoge bloeddruk en het voorkomen van nierschade bij patiënten met diabetes type 2. Het werkzame bestanddeel is losartan, dat de bloedvaten ontspant en de bloeddruk verlaagt. Cozaar behoort tot de groep van angiotensine II-receptorblokkers (ARB's).
  € 1.23
 • Demadex is een medicijn dat vaak wordt voorgeschreven om oedeem (vochtophoping) te verminderen bij patiënten met hartfalen, levercirrose of nierziekte. Het actieve bestanddeel in Demadex is torsemide, een diureticum dat de nieren helpt overtollig vocht en zout uit het lichaam te verwijderen.
  € 1.17
 • Diamox is een medicijn dat wordt gebruikt om hoogteziekte te voorkomen en behandelen. Het bevat het actieve ingrediënt acetazolamide en werkt door het verminderen van de hoeveelheid bicarbonaat in het lichaam, waardoor de ademhaling wordt gestimuleerd en de zuurstofopname wordt verbeterd. Het kan ook worden gebruikt bij de behandeling van glaucoom en epilepsie.
  € 1.23
 • Diovan is een medicijn dat gebruikt wordt om hoge bloeddruk te behandelen. Het bevat de werkzame stof valsartan en behoort tot de groep van angiotensine-II-receptorblokkers. Het ontspant de bloedvaten, waardoor de bloeddruk verlaagd wordt en het risico op hart- en vaatziekten afneemt.
  € 1.61
 • Diovan-Hct is een medicijn dat wordt gebruikt om hoge bloeddruk te behandelen. Het bevat twee werkzame stoffen, valsartan en hydrochloorthiazide, die samenwerken om de bloedvaten te ontspannen en de bloeddruk te verlagen. Het wordt meestal voorgeschreven aan patiënten bij wie de bloeddruk niet voldoende onder controle is met één medicijn alleen.
  € 3.95
 • Edarbi is een medicijn dat wordt gebruikt voor de behandeling van hoge bloeddruk bij volwassenen. Het werkzame bestanddeel van Edarbi is azilsartan medoxomil, dat behoort tot de groep van angiotensine II-receptorblokkers. Het verlaagt de bloeddruk door de bloedvaten te ontspannen en de weerstand tegen de bloedstroom te verminderen. Edarbi wordt meestal eenmaal daags ingenomen en kan worden gebruikt als monotherapie of in combinatie met andere bloeddrukverlagende middelen.
  € 3.58
 • Endobloc-T-Kit is een medicatiekit die bestaat uit drie verschillende geneesmiddelen: Endobloc (metoprolol), Telma (telmisartan) en Tonact (atorvastatine). Endobloc-T-Kit wordt voorgeschreven voor de behandeling van hoge bloeddruk en het verlagen van het cholesterolgehalte in het bloed.
  € 12.43
 • Entresto is een medicijn dat wordt gebruikt om hartfalen te behandelen. Het bevat twee actieve ingrediënten, namelijk sacubitril en valsartan. Sacubitril vermindert de werking van een enzym dat betrokken is bij het ontstaan van hartfalen, terwijl valsartan de bloeddruk verlaagt en de belasting van het hart vermindert. Het wordt voorgeschreven aan patiënten met chronisch hartfalen met verminderde ejectiefractie om de symptomen te verminderen en de kans op ziekenhuisopname te verlagen.
  € 11.62
 • Frumil is een medicijn dat wordt gebruikt voor de behandeling van hoge bloeddruk en oedeem (vochtophoping) in het lichaam. Het bevat twee werkzame stoffen, furosemide en amiloride, die samen werken om overtollig vocht uit het lichaam te verwijderen en de bloeddruk te verlagen. Het wordt meestal ingenomen als een tablet en kan enkele bijwerkingen veroorzaken, zoals duizeligheid, hoofdpijn en maagklachten. Raadpleeg altijd uw arts voordat u Frumil gebruikt.
  € 1.89
 • Hytrin is een medicijn dat wordt gebruikt om hoge bloeddruk en symptomen van een vergrote prostaat te behandelen. Het werkzame bestanddeel is terazosine, dat de spieren in de bloedvaten en de prostaat ontspant, waardoor de bloedstroom verbetert en de symptomen verminderen. Hytrin wordt meestal eenmaal daags ingenomen en kan duizeligheid en flauwvallen veroorzaken, vooral bij de eerste dosis of bij verhoging van de dosis.
  € 2.22
 • Hyzaar is een medicijn dat wordt gebruikt om hoge bloeddruk te behandelen. Het bevat twee werkzame stoffen, namelijk losartan en hydrochloorthiazide. Losartan is een angiotensine II-receptorblokker (ARB) die de bloedvaten ontspant en de bloeddruk verlaagt. Hydrochloorthiazide is een diureticum dat overtollig vocht uit het lichaam verwijdert, waardoor de bloeddruk wordt verlaagd. Hyzaar wordt meestal eenmaal daags ingenomen en kan bijwerkingen veroorzaken zoals duizeligheid, misselijkheid en vermoeidheid. Het is belangrijk om de instructies van uw arts op te volgen bij het nemen van dit medicijn.
  € 1.70
 • Inderal is een medicijn dat wordt gebruikt om hoge bloeddruk, angina pectoris (pijn op de borst), hartritmestoornissen en tremoren te behandelen. Het werkzame bestanddeel van Inderal is propranolol, een bètablokker die de effecten van adrenaline in het lichaam blokkeert. Dit helpt de bloeddruk te verlagen en de hartslag te vertragen, waardoor het hart minder zuurstof nodig heeft en de symptomen van angina pectoris verminderen. Inderal kan ook worden voorgeschreven voor de behandeling van migraine, sociale fobie en bepaalde vormen van epilepsie.
  € 0.90
 • Inderal-La is een medicijn dat wordt gebruikt om hoge bloeddruk, angina pectoris (pijn op de borst), hartritmestoornissen en migraine te behandelen. Het actieve ingrediënt in Inderal-La is propranolol, een bètablokker die de werking van adrenaline in het lichaam vermindert. Dit leidt tot een verlaging van de hartslag en de bloeddruk, waardoor de symptomen van deze aandoeningen worden verminderd. Inderal-La wordt meestal eenmaal per dag ingenomen en is verkrijgbaar in capsulevorm.
  € 1.44
 • Inspra is een medicijn dat wordt gebruikt om de symptomen van hartfalen te behandelen en te voorkomen. Het bevat het actieve ingrediënt eplerenon, dat werkt door de effecten van het hormoon aldosteron te blokkeren, waardoor het lichaam minder vocht vasthoudt en de bloeddruk daalt.
  € 3.58
 • Irbesartan is een medicijn dat wordt gebruikt om hoge bloeddruk te behandelen. Het behoort tot de groep van geneesmiddelen die bekend staan als angiotensine II-receptorantagonisten. Het werkt door de bloedvaten te ontspannen, waardoor de bloeddruk wordt verlaagd.
  € 1.97
 • Lasix is een medicijn dat wordt gebruikt om overtollig vocht uit het lichaam te verwijderen door de nieren te stimuleren om meer urine te produceren. Het wordt vaak voorgeschreven voor aandoeningen zoals hoge bloeddruk, hartfalen en oedeem. De werkzame stof in Lasix is furosemide.
  € 0.68
 • Livalo is een medicijn dat wordt gebruikt bij de behandeling van hoog cholesterolgehalte in het bloed. Het werkzame bestanddeel van Livalo is pitavastatine, wat behoort tot de groep van statines. Het vermindert de productie van cholesterol in de lever en verlaagt zo het totale cholesterolgehalte in het bloed. Livalo wordt meestal eenmaal daags ingenomen en kan bijwerkingen veroorzaken zoals spierpijn, hoofdpijn en misselijkheid.
  € 1.49
 • Loniten is een medicijn dat wordt gebruikt om hoge bloeddruk te behandelen. Het werkzame bestanddeel is minoxidil, dat de bloedvaten verwijdt en de bloeddruk verlaagt. Het wordt meestal voorgeschreven als andere bloeddrukmedicijnen niet effectief genoeg zijn gebleken.
  € 0.93
 • Lopressor is een medicijn dat wordt gebruikt om hoge bloeddruk, angina pectoris (pijn op de borst) en hartritmestoornissen te behandelen. Het werkzame bestanddeel is metoprolol, dat de hartslag vertraagt en de bloeddruk verlaagt. Het wordt meestal ingenomen als tablet, één of twee keer per dag, afhankelijk van de voorgeschreven dosering. Het is belangrijk om de instructies van uw arts te volgen bij het gebruik van Lopressor en eventuele bijwerkingen te melden.
  € 0.86
 • Lozol is een medicijn dat wordt gebruikt om hoge bloeddruk en oedeem (vochtophoping) te behandelen. Het werkzame bestanddeel is indapamide, een diureticum (plaspil) dat ervoor zorgt dat de nieren meer zout en water uitscheiden. Hierdoor neemt de hoeveelheid vocht in het lichaam af en daalt de bloeddruk. Lozol wordt meestal eenmaal daags ingenomen en kan enkele bijwerkingen hebben, zoals duizeligheid, hoofdpijn en misselijkheid.
  € 2.18
 • Lozol-Sr is een medicijn dat gebruikt wordt om hoge bloeddruk te behandelen. Het bevat het actieve ingrediënt indapamide, dat werkt door de hoeveelheid zout en water in het lichaam te verminderen, waardoor de bloeddruk daalt. Het wordt meestal eenmaal per dag ingenomen als een tablet met verlengde afgifte.
  € 2.01
 • Melatonine is een hormoon dat van nature in het lichaam wordt geproduceerd en helpt bij het reguleren van de slaap-waakcyclus. Het is ook beschikbaar als medicijn en wordt gebruikt om slaapproblemen te behandelen, zoals slapeloosheid en jetlag. Melatonine wordt meestal ingenomen als een pil ongeveer 30 minuten voor het slapengaan. Het is belangrijk om de dosering en timing van melatonine correct te volgen om de beste resultaten te behalen en eventuele bijwerkingen te minimaliseren.
  € 0.82
 • Micardis is een medicijn dat wordt gebruikt om hoge bloeddruk te behandelen. Het bevat het actieve ingrediënt telmisartan, dat werkt door de bloedvaten te ontspannen en de bloeddruk te verlagen. Het wordt meestal voorgeschreven als een tablet die eenmaal per dag moet worden ingenomen.
  € 1.42
 • Micardis-Hct is een medicijn dat wordt gebruikt om hoge bloeddruk te behandelen. Het bevat twee actieve ingrediënten: telmisartan en hydrochloorthiazide. Telmisartan is een angiotensine II-receptorblokker (ARB) die de bloedvaten ontspant en de bloeddruk verlaagt. Hydrochloorthiazide is een diureticum dat het overtollige vocht uit het lichaam verwijdert en ook helpt om de bloeddruk te verlagen. Micardis-Hct wordt meestal eenmaal daags ingenomen en kan worden gebruikt als een enkele therapie of in combinatie met andere medicijnen voor hoge bloeddruk.
  € 1.79
 • Microzide is een medicijn dat wordt gebruikt om hoge bloeddruk te behandelen. Het werkzame bestanddeel is hydrochloorthiazide, een diureticum dat de hoeveelheid water en zouten in het lichaam vermindert. Dit helpt de bloeddruk te verlagen en het risico op hartaanvallen, beroertes en nierproblemen te verminderen.
  € 0.79
 • Minipress is een medicijn dat wordt gebruikt bij de behandeling van hoge bloeddruk en symptomen van goedaardige prostaathyperplasie (BPH). Het actieve ingrediënt in Minipress is prazosine, dat werkt door de bloedvaten te verwijden en de bloeddruk te verlagen. Het kan ook helpen bij het verminderen van de symptomen van BPH, zoals moeite met plassen en frequent urineren.
  € 1.79
 • Norvasc is een medicijn dat wordt gebruikt om hoge bloeddruk en angina pectoris (pijn op de borst) te behandelen. Het bevat het actieve ingrediënt amlodipine, dat behoort tot de groep van calciumantagonisten. Het werkt door de bloedvaten te ontspannen en de bloedstroom te verbeteren, waardoor de bloeddruk wordt verlaagd en de symptomen van angina worden verminderd. Norvasc wordt meestal eenmaal daags ingenomen en kan enkele bijwerkingen hebben, zoals hoofdpijn, duizeligheid en zwelling van de enkels.
  € 0.95
 • Revatio is een medicijn dat wordt gebruikt voor de behandeling van pulmonale arteriële hypertensie (PAH). Het werkzame bestanddeel in Revatio is sildenafil, dat de bloedvaten in de longen ontspant en de bloedstroom verbetert. Het wordt meestal ingenomen in de vorm van tabletten, drie keer per dag, met tussenpozen van vier tot zes uur.
  € 2.96
 • Tenoretic is een medicijn dat wordt gebruikt om hoge bloeddruk te behandelen. Het bevat twee werkzame stoffen, namelijk atenolol en chloortalidon. Atenolol behoort tot de groep van bètablokkers en chloortalidon is een diureticum. Het vermindert de hoeveelheid vocht in het lichaam en verlaagt de bloeddruk. Tenoretic wordt voorgeschreven door een arts en is verkrijgbaar in tabletvorm.
  € 1.80
 • Tenormin is een medicijn dat wordt gebruikt om hoge bloeddruk te behandelen en om de symptomen van angina pectoris (pijn op de borst) te verminderen. Het werkzame bestanddeel is atenolol, een bètablokker die de hartslag vertraagt en de bloeddruk verlaagt. Het wordt meestal ingenomen in de vorm van tabletten.
  € 0.75
 • Trandate is een medicijn dat wordt gebruikt om hoge bloeddruk te behandelen. Het actieve ingrediënt in Trandate is labetalol, een bètablokker die de bloedvaten ontspant en de hartslag vertraagt om de bloeddruk te verlagen.
  € 1.64
 • Tribenzor is een medicijn dat wordt gebruikt om hoge bloeddruk te behandelen. Het bevat drie actieve ingrediënten: amlodipine, olmesartan en hydrochloorthiazide. Het werkt door de bloedvaten te ontspannen en de bloeddruk te verlagen.
  € 3.58
 • Vaseretic is een medicijn dat wordt gebruikt om hoge bloeddruk te behandelen. Het bevat twee werkzame stoffen, namelijk enalapril en hydrochloorthiazide. Enalapril is een ACE-remmer die de bloedvaten verwijdt en de bloeddruk verlaagt, terwijl hydrochloorthiazide een diureticum is dat de hoeveelheid water en zout in het lichaam vermindert, wat ook de bloeddruk verlaagt. Vaseretic wordt meestal één keer per dag ingenomen en kan enkele bijwerkingen hebben, waaronder duizeligheid, hoofdpijn en misselijkheid. Het is belangrijk om Vaseretic alleen te gebruiken zoals voorgeschreven door een arts.
  € 1.89
 • Vasotec is een medicijn dat wordt gebruikt om hoge bloeddruk te behandelen en om de symptomen van hartfalen te verminderen. Het werkzame bestanddeel is enalapril, dat behoort tot de groep van ACE-remmers. Het medicijn werkt door de bloedvaten te ontspannen en de bloeddruk te verlagen, waardoor het hart minder hard hoeft te werken. Vasotec wordt meestal ingenomen in de vorm van tabletten en kan enkele bijwerkingen hebben, waaronder duizeligheid, hoofdpijn en hoesten.
  € 0.75
 • Zebeta is een medicijn dat wordt gebruikt om hoge bloeddruk te behandelen. Het bevat de werkzame stof bisoprolol, die de hartslag vertraagt en de bloedvaten ontspant, waardoor de bloeddruk daalt. Het wordt meestal één keer per dag ingenomen en kan worden voorgeschreven als monotherapie of in combinatie met andere medicijnen. Het is belangrijk om regelmatig de bloeddruk te controleren en eventuele bijwerkingen te melden aan uw arts.
  € 0.99
 • Zestoretic is een medicijn dat wordt gebruikt om hoge bloeddruk te behandelen. Het bevat twee werkzame stoffen, namelijk lisinopril en hydrochloorthiazide. Lisinopril is een ACE-remmer die de bloedvaten verwijdt en de bloeddruk verlaagt, terwijl hydrochloorthiazide een diureticum is dat overtollig vocht uit het lichaam verwijdert. Zestoretic wordt meestal eenmaal per dag ingenomen en kan enkele bijwerkingen hebben, zoals duizeligheid, hoofdpijn en misselijkheid.
  € 1.52
 • Zestril is een medicijn dat wordt gebruikt om hoge bloeddruk te behandelen. Het behoort tot de groep van geneesmiddelen die ACE-remmers worden genoemd en werkt door de bloedvaten te ontspannen, waardoor de bloeddruk wordt verlaagd.
  € 1.11
 • Ziac is een medicijn dat wordt gebruikt om hoge bloeddruk te behandelen. Het bevat twee werkzame stoffen, namelijk bisoprolol en hydrochloorthiazide. Bisoprolol vermindert de hartslag en de kracht waarmee het hart pompt, terwijl hydrochloorthiazide de hoeveelheid zout en water in het lichaam vermindert, wat helpt om de bloeddruk te verlagen.
  € 1.26

Waarom kiezen voor generieke geneesmiddelen?

Een van de belangrijkste redenen om te kiezen voor een generiek product is de betaalbaarheid in vergelijking met het origineel. Fabrikanten van generieke geneesmiddelen in België hoeven geen enorme investeringen te doen in ontwikkeling. In plaats daarvan gebruiken ze een bestaande, bewezen formule voor de productie van het medicijn. Bovendien worden generieke geneesmiddelen vaak vervaardigd met apparatuur die net zo goed is als die gebruikt door de ontwikkelaar van de originele formule. Het resultaat is een hoogwaardig medicijn dat bijna niet te onderscheiden is van het originele medicijn.

"MediBelgie is een fantastische online apotheek! Ik heb hier al meerdere keren medicijnen besteld voor mijn chronische aandoening en ik ben altijd tevreden geweest met hun service. De levering is snel en de prijzen zijn zeer redelijk. Ik ben blij dat ik deze apotheek heb gevonden!

Sarah uit Antwerpen"

"Ik ben erg blij met de service van MediBelgie. Ik heb hier onlangs medicijnen besteld voor mijn moeder en de bestelling werd snel en efficiënt afgehandeld. De klantenservice was ook zeer behulpzaam toen ik een vraag had over een bepaald medicijn. Ik zal zeker terugkomen voor toekomstige bestellingen.

Peter uit Brussel"

"Ik heb onlangs medicijnen besteld bij MediBelgie voor mijn allergieën en ik ben zeer tevreden met de service. De website is gemakkelijk te navigeren en de bestelling werd snel geleverd. Ik waardeer ook de discrete verpakking van de medicijnen. Ik zal zeker terugkomen voor meer bestellingen in de toekomst.

Lisa uit Gent"

"Ik heb onlangs medicijnen besteld bij MediBelgie voor mijn hoge bloeddruk en ik ben erg blij met de kwaliteit van de medicijnen. De prijzen zijn ook zeer redelijk en de levering was snel en efficiënt. Ik zal deze apotheek zeker aanbevelen aan mijn vrienden en familie.

Jan uit Leuven"

"Ik ben zeer tevreden met de service van MediBelgie. Ik heb hier onlangs medicijnen besteld voor mijn zoon en de bestelling werd snel geleverd. Ik waardeer ook de goede communicatie van de klantenservice wanneer ik vragen had over de medicijnen. Ik zal zeker terugkomen voor toekomstige bestellingen.

Marie uit Luik"
Door op onze site te blijven, stemt u automatisch in met de opslag en verwerking van uw persoonlijke gegevens, in overeenstemming met ons Privacybeleid.